fbpx

Verify your agent’s accreditation with PCLC

Loan Consultant Accreditation Checker

REMINDER: Ang verification page na ito ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng employee-employer relationship between Platinum Creditplus Lending Corp. and the Loan Consultant.

What's the name of your Loan Consultant?

loading...
RESULT: Accredited Loan Consultant
RESULT: NOT accredited with PCLC

Maging mapanuri upang makaiwas sa scams at fake accounts.

Narito ang ilang mga paalala mula sa PCLC:

Beware of Fake Accounts & Scams

Maging mapanuri upang makaiwas sa scams at fake accounts. Narito ang listahan ng mga fake accounts, just click the button below:

Upang maiwasang maging biktima ng scam or fake accounts, makipag ugnayan lamang sa aming mga Accredited Loan Consultants at official contact details na nasa ibaba.

To report any suspicious activity, you may contact us at +63 998 967 4774 or send an email to info@platinumcreditplus.com