fbpx

Maging mapanuri upang makaiwas sa scams at fake accounts.

Narito ang ilang mga paalala mula sa PCLC:

Maging mapanuri upang makaiwas sa scams at fake accounts.

Narito ang ilang mga paalala mula sa PCLC:

Check if your agent is accredited with us

Maging mapanuri upang makaiwas sa scams at fake accounts. Maaaring i-check ang pangalan ng iyong agent sa aming Loan Consultant Accredition Checker page:

Upang maiwasang maging biktima ng scam or fake accounts, makipag ugnayan lamang sa aming mga Accredited Loan Consultants at official contact details na nasa ibaba.

To report any suspicious activity, you may contact us at +63 998 967 4774 or send an email to info@platinumcreditplus.com

NOTE: This page is being regularly updated.